ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΕΥΑΓΓ. ΠΟΛΙΤΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΧΗΜΑ 14 Χ 21
ISBN 978-960-6801-15-0
ΣΕΛΙΔΕΣ 144
TIMH €12,00