ΖΗΣΗΣ Α. ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ο κρατερός βασιλιάς Λυκούργος, στη μέθη της έπαρσής του, διώκει τον Διόνυσο επισύροντας την εχθροπάθεια των θεών και τελικά συντρίβεται. Ο μύθος που έχει διασωθεί σε σαράντα και πλέον παραλλαγές ενέπνευσε, εκτός από ποιητές, και καλλιτέχνες της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της αγγειογραφίας, της χαρακτικής και της ψηφοθεσίας σε όλες τις χώρες της Μεσογείου. Υιοθετώντας την πλέον διαδεδομένη εκδοχή, ο Ζήσης Α. Βαπορίδης συνθέτει ένα έμμετρο ποίημα για τα παθήματα του μυθικού βασιλιά της Ηδωνίδας. Το πόνημα του Ζ. Α. Βαπορίδη υπήρξε αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας στους μύθους της αρχαίας Θράκης και τους Ήδωνες, η οποία περιλάμβανε τη συλλογή σχετικών ονομάτων, θεσμών και εθίμων που αναφέρονται στην ελληνική γραμματεία. Πέρα από το ποίημα, η έκδοση περιλαμβάνει εκτενές επίμετρο με πλούσιο σχολιασμό, αλλά και φωτογραφικό υλικό, σχετικά με τον Λυκούργο και τον αρχαίο θρακικό λαό.


ΖΗΣΗΣ Α. ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΧΗΜΑ 17 Χ 24
ISBN 978-618-5191-12-2
ΣΕΛΙΔΕΣ 224
TIMH €15,00