ΑΝΘΟΥΛΛΗΣ Α. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


ΣΧΗΜΑ 14 Χ 21
ISBN 978-960-6801-20-4
ΣΕΛΙΔΕΣ 68
TIMH €8,00

Η Ιστορία πάντα αποτελούσε και αποτελεί ένα επίμαχο θέμα όσον αφορά τη διδασκαλία της και τη θέση της στο αναλυτικό πρόγραμμα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Οι σύγχρονες εξελίξεις με την παγκοσμιοποίηση και τη μετακίνηση πληθυσμών δημιούργησε και την ανάγκη νέων προσεγγίσεων στη διδασκαλία της Ιστορίας στο νέο πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Ο συγγραφέας του παρόντος τόμου επιχειρεί να εξετάσει το θέμα της Διδακτικής της Ιστορίας από μια άλλη "μαθητο-κεντρική σκοπιά" και να δώσει στους εκπαιδευτικούς ιδέες για το πώς να οργανώσουν τη δική τους προσέγγιση στο μάθημα της Ιστορίας.