ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΜΠΑΣΤΙΑΣ

Ο ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΣΤΙΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

Γ' ΤΟΜΟΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ Α' ΚΑΙ Β' ΤΟΜΟΥΣ

ΣΧΗΜΑ 17 Χ 24
ISBN 978-960-6801-99-0
ΣΕΛΙΔΕΣ 128
TIMH €