ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ

ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΣΗ

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΣΧΗΜΑ 14 Χ 21
ISBN 978-960-15-2291-3
ΣΕΛΙΔΕΣ 166
TIMH €17,00

Το έναυσμα για το βιβλίο αυτό έδωσε μια σειρά δικαστικών διαφορών που έφεραν στο προσκήνιο μια δέσμη ζητημάτων εντελώς νέων, τα οποία άπτονται των θεμελίων του Δημοσίου Δικαίου και θέτουν υπό αμφισβήτηση αυτούς τούτους τους λόγους υπάρξεώς του. Όπως συμβαίνει συχνά, οι καινοτομίες στην πράξη προηγήθηκαν χρονικά και το Δίκαιο καλείται ήδη, στο στάδιο ιδίως του δικαστικού ελέγχου, είτε να τις ενσωματώσει, εφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν, είτε να τις απορρίψει, προκειμένου να διατηρήσει την λογική και την συνοχή του. Αν αυτό είναι σε τελευταία ανάλυση το ζητούμενο σε κάθε συνταγματικού επιπέδου αμφισβήτηση, οι διαστάσεις του στην παρούσα φάση υπερβαίνουν κάθε προηγούμενο. Το ερώτημα σήμερα δεν είναι αν οι συγκεκριμένες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο της οικονομίας και της αγοράς μπορούν ή όχι να ενταχθούν αρμονικά στο σύστημα της εννόμου τάξεως. Το ερώτημα είναι αν αυτή η ίδια η έννομη τάξη είναι δυνατόν να μεταλλαχθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ανεχθεί τις ριζικές ανακατατάξεις που συντελούνται στον χώρο του Κράτους και του Δημοσίου Δικαίου εν όψει των εξελίξεων αυτών.